ติวภาค ก. อนุกรม

อนุกรม คือการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา และต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน

1.เรื่องทั่วไป

เมืองพัทยา เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป คลิปนี้ตัดมาจากชุดต […]

1.เรื่องทั่วไป

เทศบาล เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป คลิปนี้ตัดมาจากชุดติว “ […]

1 2 3 10