เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ


หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวเพิ่มเติม และตรวจสอบสิ่งที่ท่านจะได้รับในเวป www.thaidla.com ก่อนทำการสั่งซื้อ ทางร้านขายในสิ่งที่เรามีนะคะ บางรายวิชาไม่มีต้องหาอ่านเพิ่ม

หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม

โอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรายการและคืนสินค้าในทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(งดแจกของรางวัลทุกกรณี)


การตรวจรับสินค้า


กรุณาตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน หากเกิน 3 วัน ถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว (นับจากวันเซ็นต์รับ)