เงื่อนไข/ข้อตกลงในการสั่งซื้อ

เงื่อนไข/ข้อตกลงในการสั่งซื้อ


โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่จะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าลูกค้าเข้าใจรายละเอียด ยอมรับเงื่อนไข และยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเพราะไม่ใช่การติวสดหรือติวกลุ่ม โอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือยกเลิกรายการที่สั่งได้ สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

หาก Flash drive มีปัญหา สามารถขอเปลี่ยนใหม่ได้ฟรี ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า หากเกินกำหนดทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า

เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ร้านกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า