คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 11 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

เล่มเดียวครบทุกเนื้อหาวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กฎหมาย 11 ฉบับ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาฉบับที่ 12 และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 11 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี