คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาทางไลน์, เฟสบุ๊ค

ภาค ก. ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้เนื้อหาเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ หากแล้วเสร็จสถาบันจะเปิดจำหน่ายทันที

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563