หนังสือสอบท้องถิ่น 2560 ที่มีผู้สอบได้อันดับ 1 มากที่สุด และผ่านเยอะที่สุด

คุณสามารถเป็นข้าราชการท้องถิ่นในปี 2560 ได้ง่ายๆ เพียงอ่านหนังสือ และฟังการติว DVD เท่านี้จริงๆ เรารับประกัน Line ID :@witchar.com

Boxset DVD คู่มือเนื้อหา 4 เล่ม ประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชากฎหมาย 9 ฉบับ วิชาภาษาอังกฤษ และกฎหมายภาค ข. ทุกตำแหน่งต้องสอบ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ และ DVD บรรยายกฎหมาย 25 ชั่วโมง

boxset_photo

คู่มือเตรียมสอบเนื้อหา 2 เล่ม ประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชากฎหมาย 9 ฉบับ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชากฎหมายภาค ข. ทุกตำแหน่งต้องสอบ
book_photo1

การสั่งซื้อหนังสือ สะดวกช่องทางไหน เลือกได้เลย!

Boxset DVD และหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นนี้เหมาะกับใคร

หนังสือขนาด B5
เราพบว่าหนังสือเตรียมสอบที่จำหน่ายทั่วไป เล่มขนาดใหญ่มาก พกพาติดต่อไปลำบาก เราเห็นข้อบกพร่องนี้จึงแก้ไข อ่านในเวลาทำงานก็เนียน ไม่มีใครรู้

สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.
Boxset DVD และคู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น เหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 ทุกตำแหน่ง เพราะเป็นหลักสูตรกลางผู้สอบทุกคนต้องใช้สอบอยู่แล้ว

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป
หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบท้องถิ่นทั่วไป

ครบทุกวิชาที่สอบ
Boxset DVD และคู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ครบทุกวิชาที่สอบ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย กฎหมาย 9 ฉบับ ภาษาอังกฤษ ใหม่ทุกวิชา อัพเดทล่าสุด

Boxset DVD ผลิตจำนวนจำกัด ราคา 1,990.- บาท

เคล็ดลับ อ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2560 ให้สอบผ่านในครั้งเดียว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. เล่ม 1

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย, และวิชาภาษาอังกฤษ วิธีคิด ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย และแบบฝึกหัด

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. เล่ม 2

กฎหมาย 9 ฉบับ ประกอบด้วยกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน, เทศบาล, อบจ., อบต., เมืองพัทยา, กำหนดแผนฯ, บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และงานสารบรรณ

คู่มือเตรียมสอบภาค ข.

เป็นกฎหมายกลางที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ กฎหมายสำคัญ 8 ฉบับที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ, ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมฯ และกระทรวงมหาดไทย, อาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ข้อสอบ 1,000 ข้อ ครบทุกประเด็น เจาะข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (ภาค ก.) กฎหมาย 9 ฉบับ และข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

DVD 2 แผ่น (ไรท์ สกรีน พร้อมกล่อง)

ติวกฎหมาย 25 ชั่วโมง ไฟล์เสียงคุณภาพ ด้วยเสียงเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ICD-SX2000

สำหรับท่านที่ต้องการซื้อเฉพาะหนังสือ

ทุกรายการ รวมค่าจัดส่งแบบ EMS ฟรี

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.
ราคา 490.- บาท

tongBOOK1

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข.
ราคา 260.- บาท

tongBOOK2

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ
ราคา 390.- บาท

tongTEST

โปรโมชั่นราคาพิเศษเมื่อซื้อคู่กัน

ทุกรายการ รวมค่าจัดส่งแบบ EMS ฟรี

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + ภาค ข. + เจาะข้อสอบ
ราคา 990.- บาท

bookSET1

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + ภาค ข.
ราคา 690.- บาท

bookSET2

Feedback : ผู้สอบผ่านท้องถิ่นครั้งล่าสุด

คุณนวลฉวี แก้วอัคฮาด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 (สอบได้อันดับที่ 1) อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีหลักการในการจำ แนวข้อสอบเยอะตรงประเด็น

คุณธฤตา โลกคำลือ

เจ้าพนักงานธุรการ 2 ภาคเหนือเขต 1 (สอบได้อันดับที่ 1) ขอบคุณนะคะสำหรับหนังสือดีดี อ่านเข้าใจง่าย รวมถึงไฟล์ MP3 ที่บรรยายได้ดี ยกตัวอย่างเปรียบเทียบชัดเจน จึงทำให้สอบติดได้บรรจุค่ะขอบคุณค่ะ

คุณฮานาน มะสอและ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ภาคใต้เขต 2 (สอบได้อันดับที่ 1) ดิฉันประทับใจต่อหนังสือ ว.วิชาการมากคะ เริ่มตั้งแต่ปกหนังสือ สะดุดตา ทำให้รู้สึกอยากที่จะเปิดอ่านหนังสือ ส่วนเนื้อหาภายในเล่ม สรุปเนื้อหาตรงประเด็น มีการจัดเรียงหัวข้อเรื่องเป็นลำดับทำให้ไม่สับสน ทำให้มองเห็นภาพรวมของเนื้อหา และมีการย้ำจุดที่เป็นประเด็นสำคัญตรงนี้ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น ขอขอบคุณ ว.วิชาการ

คุณวิลาวัลย์ อุตรกิจ

นักวิชาการศึกษา อบจ.ภูเก็ต (สอบได้อันดับที่ 1) ดิฉันรู้สึกประทับใจหนังสือ ว.วิชาการมากค่ะ ในหนังสือสรุปสาระสำคัญ และเน้นย้ำเนื้อหาที่จะออกสอบได้ดี เล่มขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้ดิฉันสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ ขอบคุณ ว.วิชาการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ค่ะ

ความสำเร็จไม่เคยรอคอยใคร

ถ้าอยากสำเร็จ คุณต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่... อย่ารีรอ!