หนังสือสอบท้องถิ่น 2561

ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

คุณสามารถเป็นข้าราชการท้องถิ่นในปี 2561 ได้ง่ายๆ เพียงอ่านหนังสือ และฟังการติว DVD เท่านี้จริงๆ เรารับประกัน Line ID :@witchar.com

Boxset DVD คู่มือเนื้อหา 4 เล่ม ประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชากฎหมาย 11 ฉบับ วิชาภาษาอังกฤษ และกฎหมายภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ และ DVD ไฟล์เสียง .mp3 ติวกฎหมาย 35 ชั่วโมง

คู่มือเตรียมสอบประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชากฎหมาย 11 ฉบับ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชากฎหมายภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

Boxset DVD และหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นนี้เหมาะกับใคร

หนังสือขนาด B5
เราพบว่าหนังสือเตรียมสอบที่จำหน่ายทั่วไป เล่มขนาดใหญ่มาก พกพาติดต่อไปลำบาก เราเห็นข้อบกพร่องนี้จึงแก้ไข อ่านในเวลาทำงานก็เนียน ไม่มีใครรู้

สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.
Boxset DVD และคู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น เหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 ทุกตำแหน่ง เพราะเป็นหลักสูตรกลางผู้สอบทุกคนต้องใช้สอบอยู่แล้ว

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป
หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบท้องถิ่นทั่วไป

ครบทุกวิชาที่สอบ
Boxset DVD และคู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ครบทุกวิชาที่สอบ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย กฎหมาย 11 ฉบับ ภาษาอังกฤษ ใหม่ทุกวิชา อัพเดทล่าสุด

Boxset DVD ผลิตจำนวนจำกัด ราคา 1,990.- บาท (จัดส่งฟรี EMS)

เคล็ดลับ อ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2561 ให้สอบผ่านในครั้งเดียว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. เล่ม 1

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย, และวิชาภาษาอังกฤษ วิธีคิด ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย และแบบฝึกหัด (สารบัญ)

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. เล่ม 2

กฎหมาย 11 ฉบับ ประกอบด้วยกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน, เทศบาล, อบจ., อบต., เมืองพัทยา, กำหนดแผนฯ, บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และงานสารบรรณ (สารบัญ)

เป็นเนื้อหาและกฎหมายกลางที่ทุกตำแหน่งควรรู้ กฎหมายสำคัญที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ, ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมฯ และกระทรวงมหาดไทย, อาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สารบัญ)

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ข้อสอบ 1,000 ข้อ ครบทุกประเด็น เจาะข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (ภาค ก.) กฎหมาย 11 ฉบับ และข้อสอบความรู้ที่ทุกตำแหน่งควรรู้ (สารบัญ)

DVD 2 แผ่น (ไรท์ สกรีน พร้อมกล่อง)

ติวกฎหมาย 35 ชั่วโมง ไฟล์เสียงคุณภาพ ด้วยเสียงเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ICD-SX2000 ท่านสามารถคัดลอกไฟล์เสียง .mp3 ลงใน คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ส่วนตัวของท่านได้ เพื่อความสะดวกในการรับฟังการติว

โปรโมชั่นราคาพิเศษเมื่อซื้อคู่กัน

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + ภาค ข. + เจาะข้อสอบ
ราคา 990.- บาท

ค่าดำเนินการจัดส่ง 90.- บาท


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + ภาค ข.
ราคา 690.- บาท

ค่าดำเนินการจัดส่ง 70.- บาท


สำหรับท่านที่ต้องการซื้อแยก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.
ราคา 490.- บาท

ค่าดำเนินการจัดส่ง 70.- บาท


คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข.
ราคา 260.- บาท

ค่าดำเนินการจัดส่ง 50.- บาท


เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ
ราคา 390.- บาท

ค่าดำเนินการจัดส่ง 60.- บาท


Feedback : ผู้สอบผ่านท้องถิ่น

คุณนวลฉวี แก้วอัคฮาด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 (สอบได้อันดับที่ 1) อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีหลักการในการจำ แนวข้อสอบเยอะตรงประเด็น

คุณธฤตา โลกคำลือ

เจ้าพนักงานธุรการ 2 ภาคเหนือเขต 1 (สอบได้อันดับที่ 1) ขอบคุณนะคะสำหรับหนังสือดีดี อ่านเข้าใจง่าย รวมถึงไฟล์ MP3 ที่บรรยายได้ดี ยกตัวอย่างเปรียบเทียบชัดเจน จึงทำให้สอบติดได้บรรจุค่ะขอบคุณค่ะ

คุณฮานาน มะสอและ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ภาคใต้เขต 2 (สอบได้อันดับที่ 1) ดิฉันประทับใจต่อหนังสือ ว.วิชาการมากคะ เริ่มตั้งแต่ปกหนังสือ สะดุดตา ทำให้รู้สึกอยากที่จะเปิดอ่านหนังสือ ส่วนเนื้อหาภายในเล่ม สรุปเนื้อหาตรงประเด็น มีการจัดเรียงหัวข้อเรื่องเป็นลำดับทำให้ไม่สับสน ทำให้มองเห็นภาพรวมของเนื้อหา และมีการย้ำจุดที่เป็นประเด็นสำคัญตรงนี้ทำให้เข้าใจได้มากขึ้น ขอขอบคุณ ว.วิชาการ

คุณวิลาวัลย์ อุตรกิจ

นักวิชาการศึกษา อบจ.ภูเก็ต (สอบได้อันดับที่ 1) ดิฉันรู้สึกประทับใจหนังสือ ว.วิชาการมากค่ะ ในหนังสือสรุปสาระสำคัญ และเน้นย้ำเนื้อหาที่จะออกสอบได้ดี เล่มขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้ดิฉันสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ ขอบคุณ ว.วิชาการ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ค่ะ

ความสำเร็จไม่เคยรอคอยใคร

ถ้าอยากสำเร็จ คุณต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่... อย่ารีรอ!

ติดต่อสอบถาม / ขอรายละเอียดทาง Line
เปิด Line สแกน QR Code เพื่อติดต่อ