การชำระเงิน คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 480.-

แจ้งการโอนเงิน

  วันที่โอนชำระ* (เช่น 9 ม.ค. 2566)
  เวลาที่โอนชำระ* (เช่น 09.46)
  จำนวนเงิน*
  หลักฐานการชำระเงิน(ถ้ามี)
  ชื่อ-สกุล*
  เบอร์โทรศัพท์*
  อีเมล*
  ที่อยู่ในการจัดส่ง*