1.บททั่วไป

รัฐธรรมนูญ เรื่องที่ 1 บททั่วไป คลิปนี้ตัดมาจากชุดติว “ […]

2.คณะองคมนตรี

รัฐธรรมนูญ เรื่องที่ 2 คณะองคมนตรี คลิปนี้ตัดมาจากชุดติ […]