2.คณะองคมนตรี


รัฐธรรมนูญ เรื่องที่ 2 คณะองคมนตรี

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2566”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

คณะองคมนตรี จะอยู่ใน หมวด 2 พระมหากษัตริย์ ในหมวดนี้ปกติข้อสอบก็แทบจะไม่นำมาออกข้อสอบอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องสถาบัน (ให้อ่านผ่านๆ พอเข้าใจก็พอ) ส่วนที่ต้องต้องจำให้ได้คือ องคมนตรี ส่วนราชการหลายหน่วยงานที่เคยเปิดสอบชอบนำประเด็นนี้มาออก

กรอบแนวคิดในการศึกษา รัฐธรรมนูญ เรื่องที่ 2 คณะองคมนตรี

  1. พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นองคมนตรี
  2. คณะองคมนตรี ประกอบด้วย ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน (บทบัญญัติใช้คำว่า “ไม่เกิน” บางครั้งจำนวนอาจจะไม่ครบ 18 คนก็ได้)
  3. “ประธานรัฐสภา” เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง “ประธานองคมนตรี” หรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
  4. “ประธานองคมนตรี” เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง “องคมนตรีอื่น” หรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่ง
  5. ข้อห้ามในการเป็นองคมนตรี คือ ต้องไม่เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ฯ (ในส่วนนี้เป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วอ่านผ่านๆ ก็พอ)

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

6. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนคณะองคมนตรี
1. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน
2. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเกิน 18 คน
3. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 19 คน
4. ประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกเกิน 19 คน

7. ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
1. ประธานศาลฎีกา
2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. ประธานรัฐสภา
4. ประธานองคมนตรี

8. ผู้ดำรงตำแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี
1. ประธานศาลฎีกา
2. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3. ประธานวุฒิสภา
4. ประธานองคมนตรี

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2566” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

  1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 รายวิชา จำนวน 29 ชั้วโมง
  2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 338 หน้า
  3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 135 หน้า
  4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 219 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี