1.เรื่องทั่วไป

งานสารบรรณ เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องที่ 1 บททั่วไป ของงานสารบรรณ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 2. งานสารบรรณเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นมา
 3. งานสารบรรณจะเกี่ยวกับการบริหารเอกสารทั้งหมด 6 ขั้นตอน หรือ 6-step จำให้แม่น “ทำ รับ ส่ง เก็บ ยืม ทำลาย”
 4. คำนิยามที่สำคัญ ที่ต้องจำให้ได้
  4.1 “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
  4.2 “หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ
  4.3 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 5. ผู้รักษาการระเบียบงานสารบรรณ คือ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 บังคับใช้วันที่
1. 1 มิถุนายน 2526
2. 10 มิถุนายน 2526
3. 1 มีนาคม 2526
4. 10 มีนาคม 2526

2. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย เรียกว่า
1. งานบริหารสารบรรณ
2. งานสารบรรณ
3. งานบริหารงานเอกสาร
4. งานทะเบียน

3. ความหมายของ “หนังสือ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณคือข้อใด
1. หนังสือภายใน
2. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้น
3. หนังสือภายนอก
4. หนังสือราชการ

4. การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า
1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4. ถูกทุกข้อ

5. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือข้อใด
1. นายกรัฐมนตรี
2. เลขาธิการ ก.พ.
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. คณะรัฐมนตรี

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี