แจ้งผลการโอนเงิน

วันนี้ 4 ก.ค. 2562 ทาง ว.วิชาการ จะจำหน่ายชุดติว/หนังสือ เป็นวันสุดท้าย

เนื่องจากกระชั้นชิดกับห้วงเวลาสอบแล้ว
เพื่อให้ผู้อ่านได้เตรียมตัว

และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้สั่งซื้อชุดติว/หนังสือ กับทางเรา

Copyright © 2018. All rights reserved.
WordPress Video Lightbox Plugin