คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น

สรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ สำหรับเตรียมสอบในตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 2 เล่ม ราคาชุดละ 790.-