คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น 2567

สรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ สำหรับเตรียมสอบในตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567 จำนวน 2 เล่ม ราคาชุดละ 790.-