เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ thaidla.com โปรดอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆโดยละเอียด ก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ของคุณ  

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติต่อทุกคนที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์

โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่จะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าลูกค้าเข้าใจรายละเอียด ยอมรับเงื่อนไข และยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว

ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเพราะไม่ใช่การติวสดหรือติวกลุ่ม โอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือยกเลิกรายการที่สั่งได้ สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ร้านกำหนด

ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถ้าหากว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ

เกี่ยวกับ thaidla.com

thaidla.com เป็นเจ้าของ และดำเนินงานโดย ว.วิชาการ
มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งอยู่ที่ 184 หมู่ 4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

คำนิยาม

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ thaidla.com
“ร้านออนไลน์” หมายถึง เว็บไซต์ thaidla.com
“หน้าเว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ thaidla.com
“สินค้า” หมายถึง รายการสินค้าภายในเว็บไซต์
“เรา/พวกเรา/ของพวกเรา” หมายถึง thaidla.com / ว.วิชาการ
“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์
“คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เรา เพื่อซื้อสินค้า
“คุณ/ของคุณ” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ การจัดวาง ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ ตราสินค้า กราฟฟิค วีดีโอคลิป คลิปเสียง ไอคอน โปรแกรม และองค์ประกอบอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของเรา และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ รวมไปถึงเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์หรือชื่อทางการค้า โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน

เราพยายามที่จะทำให้ข้อมูลและรูปภาพต่างๆมีความแม่นยำมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์อาจจะมีความแตกต่างจากสินค้าจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นการจัดหาไว้ โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือปราศจากไวรัส หรือ สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เราไม่ได้ให้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งปวง ที่อาจแสดงนัยไว้โดยกฎหมาย หรือกฎหมายแห่งความชอบธรรม และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ thaidla.com

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสั่งซื้อและการเปลี่ยนสินค้า

โปรดตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่จะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าลูกค้าเข้าใจรายละเอียด ยอมรับเงื่อนไข และยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว

ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเพราะไม่ใช่การติวสดหรือติวกลุ่ม โอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือยกเลิกรายการที่สั่งได้ สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ร้านกำหนด

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดส่ง

รอบส่ง จันทร์-ศุกร์ โดยจัดส่งถัดจากวันที่โอน เช่น โอนจันทร์ ส่งอังคาร (โอน ศ.-อา. ส่งจันทร์)

ร้านจัดส่งฟรี kerry ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-4 วันทำการนับจากวันที่ส่งออก (พื้นที่ห่างไกลตามประกาศ kerry จัดส่ง ปณ.ems)

สินค้าถึงมือลูกค้าวันไหนขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของขนส่ง แต่ละพื้นที่ใช้เวลาไม่เท่ากัน ทางร้านไม่สามารถกำหนดวันถึงได้ โปรดเผื่อเวลา เผื่อใจหากเกิดข้อผิดพลาดของขนส่ง

ทางร้านจัดส่งฟรีในครั้งแรกเท่านั้น หากลูกค้าไม่รอรับสินค้า ระบุที่อยู่ เบอร์โทรไม่ชัดเจน สินค้าถูกตีกลับ ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งในครั้งต่อไป หรือรับเงินคืนโดยหักค่าใช้จ่ายแล้ว

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วโปรดตรวจสอบสินค้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ภายใน 3 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับ หากเกินกำหนดทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เกิน 4 วันทำการนับจากวันที่ส่งออกแล้วยังไม่ได้รับ รบกวนรีบแจ้งกลับตามช่องทางที่สั่งซื้อเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน ว.วิชาการ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราขอสัญญาว่าจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่านและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทั้งนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์

Cookies

Cookies คือข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

การเก็บข้อมูลของสมาชิก

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกซึ่งเราอาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายหากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้โดยส่งเมล์มาหาเราที่ [email protected]

การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเราจะขออนุญาตจากท่านก่อน

ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา (ถ้ามีระบบสมาชิก) ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น