สิทธิได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง “ไม่เรียงตามลำดับ” ใน อปท. ที่ขอรับรองบัญชี

สิทธิที่ “เป็นธรรม” ของผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศรับสมัคร มีดังนี้ 1.สิทธิในการได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง “เรียงตามลำดับ” ใน “อปท.ที่ร้องขอให้ กสถ.สอบแข่งขัน” 2.หลังจากข้อ 1 แล้ว มีสิทธิได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง “เรียงตามลำดับ” ใน “อปท. ที่ขอใช้บัญชี” 3.หลังจากข้อ 2 แล้ว มีสิทธิได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง “ไม่เรียงตามลำดับ” ใน อปท. ที่ขอรับรองบัญชี เหตุที่การขอรับรองบัญชี (บรรจุข้ามลำดับ) อยู่ในขั้นตอนที่ 3 เนื่องจากการสอบในครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า “การสอบแข่งขัน” เป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 8/60 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการดำเนินการสอบแข่งขัน ดังกล่าว […]

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในรอบแรก 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 10,229 คน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในรอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 10,229 คน และสำหรับการดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในรอบสองนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีการเรียกผู้สอบแข่งขันได้เรียงตามลำดับในแต่ละตำแหน่งแต่ละภาค/เขต มารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 1,578 คน ประกอบด้วยตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1,089 คน ตำแหน่งครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 214 คน และตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 275 คน โดยกรมฯ จะส่งหนังสือเรียกผู้สอบได้ตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้แจ้งไว้ในตอนสมัครสอบให้มารายงานตัวเพื่อเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปบรรจุและแต่งตั้ง ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 2 เมษายน […]

กรมส่งเสริมฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน “ท้องถิ่น 2560” มากกว่า 1,200 ท่านที่แจ้งเข้ามา อ่านหนังสือจาก ว.วิชาการ

กรมส่งเสริมฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน “ท้องถิ่น 2560” มากกว่า 1,200 ท่านที่แจ้งเข้ามา อ่านหนังสือจาก ว.วิชาการ ท่านที่ลำดับอยู่ในอัตราว่างครั้งแรกได้บรรจุแน่นอน ส่วนท่านที่ขึ้นบัญชีไว้ก็รอเรียกบรรจุ รอการเรียกใช้บัญชี ยินดีกับทุกด้วยใจจริง! เก่งทุกคน ท่านที่อยากจะบอกความรู้สึก ความประทับใจ / หรืออยากให้ ว.วิชาการ ปรับปรุง แก้ไขหนังสือ อยากฟังปัญหา เพื่อปรับกลยุทธ “สอบท้องถิ่นครั้งต่อไป” บอกเราได้ที่นี่ >> https://goo.gl/afhkRY <<< กรมส่งเสริมฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน “ท้องถิ่น 2560” ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านที่ http://www.dlaapplicant2560.com ————–

กรมส่งเสริมฯ เปิดสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 9,000 กว่าอัตรา (เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 9,000 กว่าอัตรา เพื่อให้ดำรงตำแหน่งในสายงาน บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร การรับสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร การรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร การรับสมัครพนักงานเมืองพัทยาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ท้องถิ่น 2560

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 —————————— คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด —————————— บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค. จำแนกตาม ภาค/เขต และตำแหน่ง (1) กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ได้แก่ 1. จังหวัดชัยนาท 2. จังหวัดนนทบุรี 3. จังหวัดปทุมธานี 4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5. จังหวัดลพบุรี 6. จังหวัดสระบุรี 7. จังหวัดสิงห์บุรี 8. จังหวัดอ่างทอง • กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด ENR_PASS_01_01 • กลุ่มภาคกลาง เขต 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ […]

สอบบริหารท้องถิ่น 2560 สอบอำนวยการท้องถิ่น 2560 ประกาศรับสมัครตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 20 พ.ย. 2560 – 15 ธ.ค. 2560

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม ราคา 790 บาท คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๑ สารบัญและตัวอย่างหนังสือ รายละเอียดภายในเล่ม ๑ ๑. ความรู้เรื่องกฎหมาย ——– ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ๓. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ ๕. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๗. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๙. […]

สอบผ่านท้องถิ่น 2560 คิดเป็น 6.78% สอบสัมภาษณ์ 18-19 พฤศจิกายน 2560

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ในการประชุม กสถ. ในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับผลการสอบภาค ก. และภาค ข. และได้มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค. ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งในครั้งนี้ สถิติผู้เข้าสอบภาค ก. และภาค ข. ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 628,242 คน ได้เข้าสอบ จำนวน 477,102 คน คิดเป็น 75.94% มากกว่าการสอบในครั้งที่ผ่านมา (ปี 2557) ซึ่งมีผู้เข้าสอบเพียง 54.88% สำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. […]

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กสถ.ประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่นฯ กว่า 20,000 อัตรา ทั่วประเทศ

วันนี้ (4 กรกฏาคม 2560) – นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก ในฐานะผู้แทน ก.อบต. และในฐานะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ถ่ายทอดสด (Facebook Live) กล่าวถึงประเด็น “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ว่าเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อพิจารณากำหนดวันการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ซึ่งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ลงมติชัดเจนแล้วว่า จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 20,000 อัตรา ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 นี้ ฟังรายละเอียดทั้งหมดได้ในวิดีโอนี้

กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอัตราว่าง 2.1 หมื่นอัตราปลายเดือน มิ.ย. นี้

ข่าวเปิดสอบท้องถิ่นล่าสุด (อัพเดท 4 มิถุนายน 2560) กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอัตราว่าง 2.1 หมื่นอัตราปลายเดือน มิ.ย. นี้ . . วันที่ 4 มิถุนายน นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) แห่งประเทศไทย ในฐานะ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ขอให้ผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต. และเทศบาล ทั่วประเทศเตรียมตัวให้พร้อม คาดว่า กสถ.จะมีประชุมและกำหนดเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ช่วงปลายเดือนมิถุนายน นี้ โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินการจัดสอบภายใน 4 เดือน เพื่อให้ทันบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นรอบแรกได้ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ล่าสุดมีอัตรากว่า 21,000 ตำแหน่ง เพื่อใช้บรรจุในองค์กรปกครองท้องถิ่น( อปท.) ทั่วประเทศ . . นายเชื้อ กล่าวว่า สำหรับการสอบภาค ก ภาครู้ความสามารถทั่วไป 100 ข้อ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น […]

1 2