กสถ. มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 59 ตำแหน่ง จำนวน 8,529 อัตรา

การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562
กสถ. มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 59 ตำแหน่ง จำนวน 8,529 อัตรา
- ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 1,163 อัตรา
- ตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 สาขาวิชาเอก 1,784 อัตรา
- ตำแหน่งประเภททั่วไป 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา

การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 1/2562 กสถ. มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 59 ตำแหน่ง จำนวน 8,529 อัตรา  - ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 1,163 อัตรา  - ตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 สาขาวิชาเอก 1,784 อัตรา  - ตำแหน่งประเภททั่วไป 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา

การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 1/2562 กสถ. มีมติเห็นชอบให้มีการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 59 ตำแหน่ง จำนวน 8,529 อัตรา  - ตำแหน่งประเภทวิชาการ 18 ตำแหน่ง 1,163 อัตรา  - ตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 สาขาวิชาเอก 1,784 อัตรา  - ตำแหน่งประเภททั่วไป 21 ตำแหน่ง 5,582 อัตรา

Copyright © 2018. All rights reserved.
WordPress Video Lightbox Plugin